Ook uw bedrijf heeft drukke periodes door het jaar heen. Alle zeilen moeten worden bijgezet om het werk af te krijgen. U moet zelf ook de handen uit de mouwen steken om de bestellingen bij uw klanten te bezorgen.

Op dat moment vraagt een van uw medewerkers een paar vrije dagen aan. Mag u dat weigeren?

De vakantieaanvraag van uw medewerker komt - op z’n zachtst gezegd - op een verkeerd moment. Als beginnend of klein bedrijf heeft u alle medewerkers in drukke periodes hard nodig. Het stelt u voor een dilemma: vrij geven of weigeren? Volgens de regels mag een werkgever een vakantieaanvraag weigeren als er sprake is van gewichtige redenen of een zwaarwegend bedrijfsbelang.

Afwijzing

Wanneer is er sprake van gewichtige redenen of een zwaarwegend bedrijfsbelang waarmee het verzoek kan worden afgewezen?

  • Door de vakantieaanvraag van de medewerker ontstaat er een personeelstekort omdat er meerdere gelijktijdige vakantieaanvragen zijn.
  • Uw medewerker heeft een tekort aan opgebouwde vakantiedagen.
  • In sommige cao’s staat een bepaling dat er verplicht in een bepaalde periode vakantie moet worden opgenomen of juist een verbod is om vrij te nemen. Dat eerste geldt onder meer voor leerkrachten (schoolvakanties) en bouwvakkers (bouwvakvakantie).
Vrij om te vragen

Overigens is een medewerker vrij om te vragen of hij/zij in een bepaalde periode vakantiedagen kan opnemen. Zeker als daarover niets in de cao is opgenomen. Als werkgever moet u het verzoek van uw medewerker overwegen en mogelijk afwijzen. U kunt dat in een persoonlijk gesprek doen of via een brief waarin u de argumenten en overwegingen nog eens op een rij zet.

Wie het eerst komt …

De zomervakantie en Kerstmis zijn binnen bedrijven populaire periodes om vrij te nemen. Daardoor kan uw bedrijf tijdelijk met een tekort aan personeel komen te zitten. Om dit te voorkomen kunt u uw medewerkers vragen om tijdig hun vakantievoorkeuren kenbaar te maken.

Mochten er te veel verzoeken voor een bepaalde periode zijn, dan kunt u bijvoorbeeld afspreken om te loten, zelf een keuze te maken of uitgaan van het principe ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Het is raadzaam dat u de gekozen methode vooraf aan uw medewerkers vertelt.

Go to top